Budowa Mini Parku Bielawy - parku linowego ze ścianką wspinaczkową i sprzętem do ćwiczeń na terenie Szkoły podstawowej nr 35 przy ul. Krynickiej 8 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 179055 (oferta nr 3071624)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-08-11

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Mini Parku Bielawy - parku linowego ze ścianką wspinaczkową i sprzętem do ćwiczeń na terenie Szkoły podstawowej nr 35 przy ul. Krynickiej 8 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa Mini Parku Bielawy - parku linowego ze ścianką wspinaczkową i sprzętem do ćwiczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Krynickiej 8 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie nawierzchni terenów zielonych - trawniki, 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku spulchnionego gr. 30 cm, 3) dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych, tablicy informacyjnej: a) dostawa i montaż mini parku linowego składającego się z: wieży z daszkiem jednospadowym, zjeżdżalni spiralnej, pomostu linowego - 8 szt., urządzenia linarnego stożek - 2 szt., urządzenia linarnego piramida, drabinki wejściowej, b) dostawa i montaż urządzenia orbiterek, c) dostawa i montaż urządzenia wioślarz, d) dostawa i montaż urządzeń twister/wahadło, biegacz podwójny, e) dostawa i montaż urządzenia rowerek, f) dostawa i montaż stołu betonowego do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego, 4) dostawa i montaż dwóch kamer z podłączeniem do istniejącej instalacji monitoringu, 5) profilowanie terenu, montaż tablicy z regulaminem użytkowania, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information