Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany (eko - groszkiem), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami tow

Order Newsletter: 1 Position: 151743 (oferta nr 3057982)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2016-07-22

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany (eko - groszkiem), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami tow

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany ekogroszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie ocieplenia elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59, zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska). 2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna się odbywać w dwóch etapach, tj.: a) I etap: prace wewnątrz budynku wraz z wymianą okien(m. in. modernizacja c. o., wymiana kotła na kocioł opalany (eko - groszkiem), wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, remont głównego wejścia do budynku, roboty ogólnobudowlane: malowanie, odtworzeniowe; b) II etap: prace na zewnątrz budynku (m. in. wykonanie ocieplenia wraz z robotami tynkarskimi i malarskimi ścian, wykonanie instalacji odgromowej , renowacja i konserwacja elementów drewnianych werand, murki przy schodach, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych, odnowienie schodów betowych przy wejściu bocznym do budynku, uzupełnienie ubytków i odnowienie nawierzchni opaski przy budynku oraz cokołu, renowacja z konserwacją okiennic, wykonanie nowej podbitki).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 4 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości 7.000,00 PLN. (Słownie: siedem tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30