Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 151589 (oferta nr 3057905)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-22

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia budynków mieszkalnych, budynków niemieszkalnych - lokali użytkowych oraz garaży i kiosków w następujących zakresach: Zakres 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w szczególności obejmujące : pożar (ogień), uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie (wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, w tym wskutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych urządzeń przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność), awaria urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych, deszcz nawalny, dym, grad, uderzenie fali dźwiękowej, silny wiatr (huragan), lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie i przetężenie, w zakresie obejmującym wyłącznie szkody w instalacjach, sadza, ciężar śniegu lub lodu, uderzenie pojazdu mechanicznego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, pękanie mrozowe na łączną sumę 354 341 242,00 zł, Zakres 2. Rozszerzenie zakresu 1 o ryzyko kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej i rabunku z następującymi limitami: Urządzenia i wyposażenie (środki niskocenne) - od kradzieży z włamaniem i rabunku - 50.000,00; Elementy wewnętrzne i zewnętrzne budynków, urządzeń i wyposażenia - od kradzieży zwykłej - 15.000,00, Zakres 3. OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz innego mienia - suma gwarancyjna 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Włączenie klauzul fakultatywnych

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mpgkim.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30