Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich

Order Newsletter: 1 Position: 144527 (oferta nr 3054376)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-19

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 21 do SIWZ 3. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać następujące dokumenty: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, b) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wydawane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906200009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 15 000 PLN, (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących f

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Czas reakcji podczas przywołania Akcji Zima

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30