Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu

Order Newsletter: 1 Position: 124465 (oferta nr 3045411)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-07

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych własnymi środkami transportu Wykonawcy, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówki oświatowej wraz z zapewnieniem obecności opiekuna podczas każdego przejazdu w dni nauki szkolnej, a w przypadku odpracowania zajęć szkolnych - w innym dniu wolnym od zajęć wskazanym przez Zamawiającego. 2. Zamówienie zostało podzielone na XI Części (tras). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. 3. Szczegółowy opis poszczególnych Części - Tras zamówienia stanowi dodatek nr 7 do SIWZ. 4. W odniesieniu do każdej Części zamówienia Zamawiający wymaga zapewniania opiekuna: Obowiązki opiekuna: 4.1. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu, a także w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkoły lub placówki i ze szkoły lub z placówki do pojazdu samochodowego; 4.2. Opiekun pomaga dzieciom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, w razie konieczności przenieść dziecko z wózka inwalidzkiego do pojazdu samochodowego i z pojazdu samochodowego na wózek inwalidzki; 4.3. Opiekun odpowiada za to, aby w czasie przewozu dzieci były zabezpieczone pasami lub przewożone w fotelikach (dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych); 4.4. Opiekun odprowadza dzieci z pojazdu samochodowego do placówki oświatowej, a po zakończonych lekcjach lub zajęciach odbiera dzieci z placówki oświatowej i doprowadza dzieci do pojazdu samochodowego; 4.5. Opiekun po zajęciach przekazuje dzieci rodzicom/opiekunom prawnym bądź też osobom wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych; 4.6. Przewożone dzieci mogą samodzielnie udawać się z pojazdu samochodowego do domu - tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych, złożonej opiekunowi

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający - w odniesieniu do Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V, Części VI, Części VII, Części VIII, Części IX, Części X, Części XI, nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Rok produkcji pojazdu

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30