Kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym - Etap I pom. 1, 17 i 18, z wyłączeniem remontu podłogi sportowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 104093 (oferta nr 3035223)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym - Etap I pom. 1, 17 i 18, z wyłączeniem remontu podłogi sportowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym - Etap I pom. 1, 17 i 18, z wyłączeniem remontu podłogi sportowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1)roboty budowlane: -wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, -demontaż stolarki drzwiowej, urządzeń i wyposażenia sali gimnastycznej, -skucie w wykonanie nowych posadzek posadzek w pom. 17 i 18, -rozebranie sufitu podwieszanego i istniejących okładzin ściennych, -wykonanie nowego sufitu podwieszanego, -ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych w pom. 17 i 18, -montaż stolarki drzwiowej, -wykonanie robót malarskich, -wykonanie wentylacji pomieszczeń, -wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, -wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek, 2)dostawa i montaż wyposażenia: -tablice naścienne z wysięgnikiem składanym 105x180cm do koszykówki - 2 kpl., -tablice z koszami naściennymi stałymi 90x120cm do koszykówki - 2 kpl., -zestaw szyn ściennych + osłony do szyn ściennych, -drabinki gimnastyczne podwójne 2,5mx1,8m - 12szt., -siatki ochronne na okna 1,5x3,9 - 7szt., -siatki ochronne na okna 1,5x1,5 - 7szt., -osłony na grzejniki 7szt. - wykonane na wzór drabinek, 3)wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 4)demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowych instalacji elektrycznych {instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, wentylacji mechanicznej} wraz z wymianą tablicy T-03, wykonanie nowej linii zasilającej z istniejącej rozdzielnicy głównej RG + TL do tablicy T-03 w zakresie określonym w projekcie budowlanym oraz wpięcie obwodów pozostających bez zmian do tablicy T-03. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>Pracownię Projektową ARCHITEC<<; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information