Usługa druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków i legitymacji

Order Newsletter: 1 Position: 103137 (oferta nr 3034745)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków i legitymacji

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku i dostawie biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów miesięcznych i biletów ulgowych specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Szacunkowa ilość zamówienia: Bilety - maksymalnie 157 540 bloczków, po 100 sztuk biletów w bloczku, oddzielone usztywnioną przekładką, Karnety 8 - przejazdowe - maksymalnie 14 000 bloczków, po 50 szt. karnetów w bloczku, oddzielone usztywnioną przekładką, Znaczki na bilety miesięczne - maksymalnie 5 380 pakietów, w pakiecie 10 arkuszy, po 10 znaczków w arkuszu, oddzielone usztywnioną przekładką, Legitymacje (do biletów miesięcznych i biletów ulgowych specjalnych) - maksymalnie 58 500 szt. 4. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia ilości zamawianych biletów w całym okresie trwania umowy w stosunku do ilości określonych powyżej - przy czym Zamawiający gwarantuje, że zamówi minimum 80 % ilości każdego asortymentu biletów. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 6. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 roku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349800000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin płatności (nie może być krótszy niż 14 dni, maksymalny termin płatności 30 dni)

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30