Wykonanie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

Order Newsletter: 1 Position: 93731 (oferta nr 3030044)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) doprowadzenie przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 25 kamer monitoringu wizyjnego miasta wykorzystujących do transmisji danych łącza analogowe bądź radiowe i przełączenie ich na łącza światłowodowe w lokalizacjach: a) Przedzamcze 11 (Młodzieżowy Dom Kultury); b) Wielki Garbary 23; c) Szeroka 13/15; d) Podmurna 2; e) Podmurna 4/6; f) Łazienna 16; g) Piernikarska 9 (Teatr Baj Pomorski); h) Piernikarska na słupie; i) Św. Jakuba 7; j) Św. Jakuba 20; k) Piekary 2; l) Dąbrowskiego 8/24 (dworzec PKS-u); ł) Warszawska 11; m) Fosa Staromiejska 1a; n) Fosa Staromiejska 1a/Fontanna; o) Fosa Staromiejska 3; p) Plac Rapackiego 1; r) Plac Rapackiego 1/Fosa Staromiejska 1; s) Jęczmienna 11; t) Plac 18-Stycznia 2; u) Reja 13; v) Konopnickiej 6; w) Majdany punkt widokowy; y) Majdany alejka; z) Majdany teren rekreacyjny. 2) budowę i uruchomienie sieci transmisyjnej gwarantującej właściwe przesyłanie danych z kamer w lokalizacjach wymienionych w pkt. 1.2 i zarządzanie nimi z poziomu Centrum Nadzoru przy ul. Legionów 70/76; 3) konfigurację platformy VMS GenetecSecutiry Center 5.3 związaną z realizowaną rozbudową systemu monitoringu; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od Pl. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej wykonanej przez firmę SoftBlue z Bydgoszczy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i z uwzględnieniem najlepszych praktyk branżowych, na podstawie następujących dokumentów: 1) dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia; 2) dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji istniejących punktów kamerowych: a) Projekt Zagospodarowania Terenu pn. Istniejące i nowo projektowane punkty kamerowe; b) Karty uzgodnień prac w budynkach pn. Istniejące i nowo projektowane punkty kamerowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia; c) Projekt Wykonawczy pn. Istniejące punkty kamerowe systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z erratą; d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych pn. Projektowane i istniejące punkty kamerowe na obszarze miasta Torunia; e) Przedmiar robót dla zadania pn. Istniejące punkty kamerowe. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452323328

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30