Administrowanie systemami informatycznymi wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz dodatkowych systemami informatycznymi na wydzielonych stanowiskach UMT w innych lokalizacjach

Order Newsletter: 1 Position: 81771 (oferta nr 3024070)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Administrowanie systemami informatycznymi wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta Torunia oraz dodatkowych systemami informatycznymi na wydzielonych stanowiskach UMT w innych lokalizacjach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje czynności pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym również administrowania systemami informatycznymi w działach Urzędu Miasta Torunia oraz dodatkowo w wydzielonych stanowiskach UMT do poboru opłat skarbowych w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Stanu Cywilnego, Starostwie Powiatowym, Agencji Celnej przy Izbie Celnej w Toruniu, punkcie kasowym w budynku WEiR i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta obecnych (Dziewulskiego, Poznańska, Broniewskiego), zwanych dalej łącznie stanowiskami UMT oraz administrowanie systemem informatycznym w Wydziale Geodezji i Kartografii. 2. Na systemy te składają się serwery, stacje robocze, terminale, urządzenia peryferyjne, urządzenia końcowe/terminale telefonii VoIP, urządzenia aktywne sieci komputerowej oraz systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje wykorzystywane do realizacji zadań na stanowiskach UMT. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj, zakres i sposób wykonania zawarty jest w treści § 3 i § 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 722532005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 2 500 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: czas reakcji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30