Remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja

Order Newsletter: 1 Position: 81323 (oferta nr 3023846)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu - kontynuacja. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1)wymiana ścianki drewnianej z drzwiami na aluminiową dzielącą korytarz z wiatrołapem na parterze, w drzwiach zamek elektromagnetyczny i siłownik automatycznego otwierania w razie pożaru, 2)wymiana drzwi w małym wiatrołapie z montażem domofonu do przyległego pomieszczenia, 3)remont elewacji budynku od ul. Jęczmiennej i Sukienniczej poprzez zbicie luźnego tynku, tynkowanie i wykończenie tynkiem cienkowarstwowy z wymianą parapetów, 4)docieplenie budynku od strony podwórka oraz szczytu od ul. Jęczmiennej w technologii lekkiejmokrej z wymianą parapetów, 5)wymiana instalacji odgromowej, 6)likwidacja zardzewiałych schodów na elewacji od podwórka, 7)docieplenie poddasza budynku wełną mineralną, 8)pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich, 9)likwidacja pokrycia z blacho dachówki skosów zadaszenia z wykonaniem pokrycia na nowo 10)wydzielenie pożarowo całej klatki schodowej za pomocą ścianek G-K o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami dymoszczelnymi o odporności EI 30, 11)instalacja oddymiania klatki schodowej za pomocą klap zamontowanych w nowym zadaszeniu klatki schodowej ze szkła bezpiecznego na profilach aluminiowych ok. 30 m². 2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>Miastoprojekt-Bydgoszcz<< Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących form

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30