Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pancernych w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 79717 (oferta nr 3023043)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pancernych w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pancernych w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty niwelacyjne i porządkowe terenu, 2) roboty ziemne pod boisko wielofunkcyjne na łącznej powierzchni, 3) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego, 4) wykonanie opaski wokół boiska z kostki betonowej, 5) roboty ziemne, 6) nawierzchnie z kostki betonowej - siłownia zewnętrzna, 7) chodniki i ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej i mineralnej, 8) wyposażenie boiska wielofunkcyjnego (kosze do koszykówki 4 szt., bramki piłkarskie 2 szt., zestaw do siatkówki), 9) roboty ziemne placu zabaw, 10) nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, 11) piłkochwyty z siatki polipropylenowej, 12) wyposażenie placu zabaw (huśtawka potrójna, linarium, urządzania gimnastyczno-sprawnościowe, zestaw zabawowy, huśtawka, zestaw lokomotywa, piaskownica z domkiem, balans dla maluchów), 13) wyposażenie siłowni zewnętrznej (wahadło/surfer, orbitrek, rowerek, rowerki-ławeczka, wyciskacz górny, ławeczka podwójna), 14) wspólne elementy wyposażenia (kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki parkowe z oparciem, ławki bez oparcia, stoły parkowe, stół z szachownicą, pojemnik higieniczny dla zwierząt, tablica regulaminowa), 15) ogrodzenie systemowe-panelowe placu zabaw, 16) ogrodzenie systemowe z siatki boiska wielofunkcyjnego, 17) zieleń: trawniki, wycinka drzew, pielęgnacja drzew, nasadzenia krzewów. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Andrzejewski Pracownię Projektową arch. Krzysztof Andrzejewski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information