Remont i termomodernizacja (etap I) budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 59439 (oferta nr 3012526)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i termomodernizacja (etap I) budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Remont i termomodernizacja (etap I) budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej w Toruniu. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wymiana/remont konstrukcji więźby dachowej: - rozbiórka pokrycia dachu dachówki ceramicznej, - rozbiórka deskowania dachu i zabudowy poddasza, - demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, - remont konstrukcji więźby dachowej z wymianą elementów, - wykonanie deskowania dachu, zabezpieczenie konstrukcji pod względem p.poż., - wykonanie krycia z dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, przebudowa i przemurowanie kominów, - wykonanie ocieplenia wełną mineralną poddasza wraz z zabudową z płyt GK na ruszcie, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, - wykonanie prac remontowych budowlanych malarskich, posadzkowych, - zabezpieczenia p.poż. elementów drewnianych, - demontaż i ponowny montaż sprzętu i wyposażenia, - wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 2) remont elewacji i ścian zewnętrznych: - remont ścian zewnętrznych wraz z naprawą i przemurowaniem części ścian i nadproży, - remont ścian szczytowych - prace nad odtworzeniem muru pruskiego, wzmocnienie ścian poprzez zastosowanie ściągów i wieńców, - czyszczenie, spoinowanie i odgrzybienie elewacji, wykonanie tynków renowacyjnych ścian ponad poziomem parteru, naprawa parapetów zewnętrznych, - wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 3) stropy nad I, II piętrem i antresola: - wymiana elementów skorodowanych belek stropowych nad I, II piętrem i antresolą wraz z częściową wymianą stropów, wzmocnienie elementów belek obustronnie nabijanymi deskami, - rozbiórka zniszczonych podłóg drewnianych, zapewnienie wentylacji elementom drewnianym, - wymiana polepy na wełnę mineralną, zabezpieczenia p.poż. elementów drewnianych, - wykonanie zabudowy sufitów z płyt GK i GK-F na ruszcie, - wykonanie nowego deskowania stropów, wykonanie podłóg z paneli klasy AC5, - demontaż i ponowny montaż sprzętu i wyposażenia, - wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie I i II piętra wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, 5) wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych na poziomie I, II piętra i antresoli, wykonanie linii zasilającej WLZ tablic, wykonanie instalacji systemu p.poż. i alarmu, wykonanie instalacji podgrzewu rynien, 6) wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. na poziomie I i II piętra. Uwaga: Zakres remontu nie dotyczy wewnętrznej części parterowej budynku wraz ze stropem nad parterem oraz robót zewnętrznych i izolacyjnych ścian i ław fundamentowych. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Tomasz Mokwa InBud - Biuro Obsługi Inwestycji; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 5 500 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30