Zakup i dostarczenie: - licencji upgrade do najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 64 bit PL w ramach programu licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA lub Select - 165 sztuk - licencja Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL z prawem do obni

Order Newsletter: 1 Position: 59207 (oferta nr 3012035)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostarczenie: - licencji upgrade do najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 64 bit PL w ramach programu licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA lub Select - 165 sztuk - licencja Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL z prawem do obni

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie: Część I (Zadanie 1): licencji upgrade do najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 64 bit PL w ramach programu licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA lub Select - 165 sztuk Część II(Zadanie 2):licencja Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL z prawem do obniżenia wersji do Microsoft Office Standard 2010 SNGL MVL w programie licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA lub Select - 50 sztuk 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część wzoru umowy. 1.3.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy. Termin realizacji: nie krócej niż 5 dni, nie dłużej niż 21 dni od podpisania umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 483100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information