Roboty remontowe w budynkach UMT.

Order Newsletter: 1 Position: 57261 (oferta nr 3008600)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-23

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty remontowe w budynkach UMT.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Roboty remontowe w budynkach UMT. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) budynek przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8: a) malowanie oraz wymiana wykładzin w pom. nr 4, 5, 6, - 3 pom. (WOiK) ; b) malowanie pom. nr 60, 61, 62, 63a, 63b, 63c wraz z wymianą wykładzin w tych pomieszczeniach - w oficynie budynku. 2) budynek przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - remont pomieszczenia kierowców (powielarni) - zerwanie boazerii, wymiana instalacji wod - kan, wykonanie tynków ,malowanie oraz wymiana wykładziny); 3) budynek przy ul. Legionów 220 a)wymiana wykładzin połogowych w pom. nr 1 i 10 ( Biuro Mieszkalnictwa) b) remont sanitariatu na parterze budynku. 4) budynek przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 a) malowanie pomieszczeń nr 21,22,23,24,25,26,27,28,29, pom. sanitariatu. (9 pom. biurowych WIiR ) oraz wymiana wykładzin dywanowych w pom. nr 21,23 5) budynek przy ul. Grudziądzkiej 126b a) malowanie pom. archiwum WAiB, b) zaadaptowanie pomieszczeń na parterze, II p., III p. na potrzeby socjalne. 6) budynek przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 a) malowanie drewnianej stolarki okiennej od strony południowej b) malowanie pom.nr 6 na I piętrze oraz pom. sanitariatów na parterze I i II piętrze, malowanie korytarza na II piętrze. 7) budynek USC przy ul. Bydgoskiej 5 - remont pomieszczeń nr 2, 3, 5 i zaplecza (archiwum - I piętro) 8) budynek przy ul. Batorego 38/40 a) wymiana wykładzin w pom. 24, 24a, 25, 29 - (4 pom. WSA) 9) budynek przy ul. Batorego 38/40 - wykonanie ogrodzenia dł. 56,0 m oraz furtki i bramy przesuwnej. 10) budynek przy ul. Bydgoskiej 5 - remont schodów wejściowych do budynku od strony ogrodu. 11) Budynek przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 - remont schodów wejściowych do budynku. 12) Budynek przy ul. Fałata 39 - malowanie drewnianych konstrukcji (ram)w których obsadzona jest stolarka okienna PCV Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin miejsca, gdzie roboty remontowe będą wykonywane.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30