Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią

Order Newsletter: 1 Position: 114910 (oferta nr 2997504)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2016-05-09

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie obejmuje wykonanie w pełni funkcjonalnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią w następującym zakresie : - wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni S 33 do S 27; od S 27 do S12; od S12 do S13; od S13 do Sp (przepompownia) o dł. ok. 223 mb z rur PVC klasy S (SN 8) SDR 34 LITE o śr. 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr 600mm ( 7 szt.) i ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr 1000mm ( 2 szt.), - wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej - ok. 598,00 mb z rur DN 90 PE 100 SDR 17 - przewierty sterowane pod drogą wojewódzką o łącznej długości 40m (od S12 do S13 oraz od S33 - S32), - wykonanie przepompowni kompletnej w pełni uzbrojonej i gotowej do eksploatacji, - wykonanie zasilania energetycznego przepompowni (wlz), - wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem, wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i oświetleniem, - przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego. - wykonanie włączenia do istniejącego rurociągu tłocznego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, - roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach, - roboty odtworzeniowe na zjazdach, - wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy - projektu organizacji ruchu na czas robót (droga wojewódzka nr 405, droga miejska ul. Lipowa), - zrealizowanie i uwzględnienie przy wycenie m.in.: wymogi określone w uszczegółowieniu niektórych pozycji przedmiarowych - opracowanie dla przepompowni projektu Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki (AKPiA)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information