Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 40507 (oferta nr 2979396)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-04-14

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wraz z rocznym pakietem ubezpieczenia OC; AC; NW; Assistance. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Dodatek nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na pojazd gwarancji na okres 4 lat na silnik i podzespoły z limitem minimum 60000km, 12 lat na perforację nadwozia (bez limitu kilometrów) oraz 3 lata na powłokę lakierniczą (bez limitu kilometrów), licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru pojazdu. 3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (przegląd oraz materiały eksploatacyjne, konieczne do wymiany), zgodnie z zaleceniem producenta, przy średnim przebiegu rocznym pojazdu 15.000 km. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej na terenie miasta siedziby Zamawiającego lub w miejscowości w promieniu 30 km licząc od granicy miasta będącego siedzibą Zamawiającego. 4. Samochód ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego (tj. do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie (41-100). 5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty Opis oferowanego samochodu osobowego stanowiący Dodatek nr 6 do SIWZ (Załącznik nr 5 do oferty). Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego składają wspólnie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 341100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 120 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Dodatkowe wyposażenie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30