Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 39833 (oferta nr 2978166)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty przygotowawcze polegające na rozbiórce starej nawierzchni, wywiezieniu gruzu i uporządkowaniu terenu, 2) budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem i piłkochwytami, 3) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem oraz remontem istniejącego ogrodzenia, 4) budowa lekkoatletycznej trzytorowej bieżni prostej oraz okólnej o nawierzchni poliuretanowej, 5) budowa skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią, 6) budowa ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej, 7) remont grodzenia szkoły polegający m.in. na naprawie istniejących cokołów betonowych, odnowieniu elementów stalowych, wymianie siatki, 8) wykonanie terenów zielonych - rekultywacja terenu, zasianie trawy, 9) instalacja - oświetlenie dwóch boisk 10 lampami z oprawami typu LED na słupach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information