Zakup 50 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziałów UMT, zakup 1 stacji roboczej z dwoma monitorami i drukarką na potrzeby Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup 20 zestawów komputerowych w ramach realizacji zadań własnych Miejskiego O

Order Newsletter: 1 Position: 19859 (oferta nr 2946438)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-02-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup 50 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziałów UMT, zakup 1 stacji roboczej z dwoma monitorami i drukarką na potrzeby Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup 20 zestawów komputerowych w ramach realizacji zadań własnych Miejskiego O

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie: Część I (Zadanie 1): zestawów komputerowych wraz z monitorami - 50 sztuk Część II (Zadanie 2): stacji roboczej z dwoma monitorami - 1 szt., drukarka atramentowa - 1 szt. Część III (Zadanie 3): zestawów komputerowych wraz z monitorami - 20 sztuk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część wzoru umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302130005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 21 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30