Rozbudowa systemu archiwizacji cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego Torunia i rozbudowa systemu archiwizacji danych systemów OTAGO i EZD użytkowanych w Urzędzie Miasta Torunia

Order Newsletter: 1 Position: 17507 (oferta nr 2942600)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-02-22

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa systemu archiwizacji cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego Torunia i rozbudowa systemu archiwizacji danych systemów OTAGO i EZD użytkowanych w Urzędzie Miasta Torunia

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Rozbudowa systemu archiwizacji cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego Torunia, która obejmuje: 1) dostawę macierzy dyskowej PowerVault MD3860i wraz z półką MD3060e oraz 60 dyskami twardymi 4TB 3,5-in, 7,2 RPM SAS 6Gbps zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w dokumentacji powykonawczej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej - platforma sprzętowa i programowa VMS zrealizowanego w 2015 roku przez firmę WASKO S.A. z Gliwic stanowiącej załącznik 1 do SIWZ oraz w Dodatkowych informacjach dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ; 2) instalację macierzy z ppkt. 1 w szafie rackowej w serwerowni Wydz. Ochrony Ludności przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu oraz jej podłączenie do platformy serwerowej platformy VMS Genetec Security Center 5.3 zarządzającej systemem cyfrowym monitoringu wizyjnego miasta Torunia; 3) konfigurację macierzy z ppkt. 1 pod kątem współpracy z platformą VMS Genetec Security Center 5.3 wykorzystującą do archiwizacji nagrań z monitoringu zamontowaną w 2015 roku taką samą macierz MD3860i wraz z półką MD3060e oraz 120 dyskami 4TB; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rozbudowy systemu archiwizacji monitoringu wizyjnego miasta Torunia. Część II: Rozbudowa systemu archiwizacji danych systemów OTAGO i EZD użytkowanych w Urzędzie Miasta Torunia, która obejmuje: 1) dostawę macierzy dyskowej PowerVault MD3800i wraz z 12 dyskami twardymi 8TB 3,5-in, 7,2 RPM NLSAS 12Gbps 512e zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Dodatkowych informacjach dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik numer 2 do SIWZ 2) instalację macierzy z ppkt. 1 w szafie rackowej w serwerowni Wydz. Informatyki przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 w Toruniu oraz jej podłączenie do platformy serwerowej systemów OTAGO oraz EZD w konfiguracji podanej w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i z uwzględnieniem najlepszych praktyk branżowych, na podstawie następujących dokumentów: dla części I: 1) dokumentacja powykonawcza zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej - platforma sprzętowa i programowa VMS, sporządzona przez firmę WASKO S.A. z Gliwic, stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ; dla części II: 1) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302331411

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: cześć 1: 9000 zł część 2: 3500 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30