Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 4437 (oferta nr 2921658)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-01-14

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie, obejmująca w szczególności: -bieżącą, całodobową eksploatację i konserwację oświetlenia, -bieżącą, całodobową eksploatację i konserwację podświetlenia obiektów architektonicznych i drzew, -prace towarzyszące takie jak: doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego w przypadku prowadzenia prac remontowych sieci oświetleniowej związanych z naruszeniem nawierzchni, przycinanie drzew i krzewów zasłaniających oprawy lub ograniczających doświetlenie przejść dla pieszych i przystanków (na bieżąco w okresie trwania umowy) w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 11 do SIWZ. 2. Ilość punktów świetlnych. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie aktualnie jest bezspornym właścicielem i eksploatuje: 2687-punktów świetlnych (oświetlenie uliczne, parkowe i podświetlenie budynków), 53- szafki oświetlenia (ulicznego + parkowego) 3. Inwentaryzacja punktów świetlnych, których bezspornym właścicielem jest Gmina Siemianowice stanowi dodatek nr 9 do SIWZ. 4. Inwentaryzacja szaf oświetlenia, których bezspornym właścicielem jest Gmina Siemianowice Śląskie stanowi dodatek nr 10 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502321001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information