Wykonanie dokumentacji projektowych: 1.- dokumentacja projektowa zadania pn. >>Kompleks lekkoatletyczny z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu<<. - część I 2.- dokumentacja projektowa zadania pn.

Order Newsletter: 1 Position: 187221 (oferta nr 2907862)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-12-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowych: 1.- dokumentacja projektowa zadania pn. >>Kompleks lekkoatletyczny z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu<<. - część I 2.- dokumentacja projektowa zadania pn.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych: 1.- dokumentacja projektowa zadania pn. >>Kompleks lekkoatletyczny z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu<<. - część I 2.- dokumentacja projektowa zadania pn. >>Plac do street workoutu przy Orliku na terenie III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Raszei 1 w Toruniu<<. - część II 3.- dokumentacja projektowa zadania pn. >>Szkoła marzeń - modernizacja boiska szkolnego, Zespół Szkół nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 w Toruniu<<. - część III Część I 1.Zakres dokumentacji projektowej zadania pn. >>Kompleks lekkoatletyczny z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu<< wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych obejmuje : - bieżnię 3 torową o długości 60 m o nawierzchni sztucznej, - rzutnię do pchnięcia kulą, - zagospodarowanie terenu w obrębie projektowanych urządzeń sportowych wraz z elementami małej architektury i zieleni. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i wzorze umowy. Część II 1.Zakres dokumentacji projektowej zadania pn. >>Plac do street workoutu przy Orliku na terenie III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Raszei 1 w Toruniu<< obejmuje: -zamontowanie zestawów drążków i poręczy np. zestaw małpi gaj, poręcze, drabinka, drążek(około 4 zestawów), -przygotowanie bezpiecznej nawierzchni pod zaprojektowanie zestawów, -zagospodarowanie terenu w obrębie projektowanych urządzeń. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i wzorze umowy. Część III Zakres dokumentacji projektowej zadania pn. >>Szkoła marzeń - modernizacja boiska szkolnego, Zespół Szkół nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 w Toruniu<< obejmuje: -modernizację placu na dziedzińcu szkolnym (wymiana nawierzchni lub wykorzystanie jako podbudowy), -wydzielenie z placu, stosując inną nawierzchnię lub kolorystykę, toru rolkowo-rowerowego, boiska do gry w dwa ognie, ringo oraz kilka miejsc do gry w klasy lub na inne zabawy, -małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne). Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301920001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30