Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Place zabaw z urządzeniami sportowymi dla każdego, od Juniora do Seniora, z komputerem i trenerem<<.

Order Newsletter: 1 Position: 187219 (oferta nr 2907861)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-12-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Place zabaw z urządzeniami sportowymi dla każdego, od Juniora do Seniora, z komputerem i trenerem<<.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Place zabaw z urządzeniami sportowymi dla każdego, od Juniora do Seniora, z komputerem i trenerem<<. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) plac z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami sportowymi, 2) kiosk multimedialny z komputerem i aplikacją prezentującą formy treningowe możliwe do wykonania na zainstalowanych urządzeniach wraz z podłączeniem do zasilania energetycznego wg uzyskanych warunków , 3) na terenie zlokalizować minimum dwie ławki typu parkowego plus jeden kosz na śmieci, 4) tablica informacyjna, 5) całość powiązana z istniejącym zagospodarowaniem terenu, 6) ewentualne rozwiązania kolizji z infrastrukturą (jeśli wystąpią). Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i wzorze umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30