Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Gminy Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 184353 (oferta nr 2903193)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-12-14

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Gminy Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Siemianowice Śląskie przy standardach jakościowych obsługi oraz parametrach technicznych energii elektrycznej określonych w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.). 1.2. Parametry dystrybucyjne takie jak moc umowna i grupa taryfowa opisane zostały w Specyfikacji zamówienia (Załącznik nr 1 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania). 1.3. Szacowana ilość pobieranej energii w okresie zamówienia została wskazana w Specyfikacji zamówienia (Załącznik nr 1 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania). 1.4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią Załącznik nr 4 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 653100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information