Dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią.

Order Newsletter: 1 Position: 180265 (oferta nr 2896821)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-12-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią z wytłoczonym numerem rejestracyjnym o cechach zgodnych z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami prawa. a) Samochodowe jednorzędowe 22500 sztuk b) Samochodowe dwurzędowe 500 sztuk c) Motocyklowe 600 sztuk d) Motorowerowe 400 sztuk Specyfikacja tablic z lit. a, b, c i d obejmuje odpowiednio zarówno tablice zwyczajne, indywidualne jak i zabytkowe Dostawca będzie zobowiązany do dostarczenia tablic , o których mowa ust.1, wykonanych zgodnie z certyfikatem wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Tablice muszą być zgodne z obowiązującym wzorem określonym właściwymi przepisami Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia całej ilości tablic wskazanej powyżej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 147210001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information