Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 317834 (oferta nr 2883260)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2015-11-24

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie. Zamówienie obejmuje: a)usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację czterech kotłowni gazowych oraz konserwację placów zabaw; Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki A1 oraz A2 i A3 do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszanych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych konserwacją wynosi 16 190,30 m2, lokali użytkowych 7 803,55 m2, lokali mieszkalnych w Wspólnotach Mieszkaniowych 21 958,70 m2 oraz lokali użytkowych w Wspólnotach 2 101,97 m2 ; b)usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowia technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowiem technicznym zawierają załączniki B1 oraz B2 do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszanych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych pogotowiem technicznym wynosi 16 113,70 m2 , natomiast lokali użytkowych 6 966,32 m2 . 2.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do specyfikacji. 3.Zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wyznaczonych do wykonywania czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. czynności w zakresie konserwacji i pogotowia technicznego, których łączny wymiar czasu pracy odpowiada trzem pełnym etatom.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 508000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Społeczne - liczba pełnych etatów

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mzzk.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30