Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Order Newsletter: 1 Position: 170301 (oferta nr 2879435)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia dla wszystkich branż, obejmującej w szczególności następujący zakres: 1) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania; 2) projekt budowlany, nawet kiedy nie jest wymagany przepisami prawa budowlanego; 3) projekt techniczny organizacji i funkcjonowania rozbudowanego systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia: 4) założenia i wytyczne techniczne, funkcjonalne i użytkowe, 5) koncepcję organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, 6) wybór technologii oraz platform sprzętowych i teleinformatycznych, 7) specyfikację techniczną proponowanych urządzeń CCTV IP oraz IT; 8) projekt wykonawczy; 9) przedmiary robót; 10) kosztorysy inwestorskie: - oddzielne dla każdego zadania; - oddzielne dla każdego punktu kamerowego; 11) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami; 12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 13) informację dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 14) schematy optyczne zaprojektowanych przyłączy do miejskiej sieci światłowodowej. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) Zaprojektowanie uruchomienia, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, na osiedlu Na Skarpie 10-ciu nowych punktów kamerowych w lokalizacjach: a) skrzyżowanie ulic Szosa Lubicka/Olimpijska; b) skrzyżowanie ul. Szosa Lubicka/Wyszyńskiego; c) skrzyżowanie Kosynierów Kościuszkowskich/Witosa; d) skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego/Stawisińskiego; e) rondo Honorowych Dawców Krwi; f) skrzyżowanie ulic Ligi Polskiej/Witosa; g) budynek LO nr 3 przy ul. Raszei 1 od strony ul. Bolta; h) skrzyżowanie ulic Przy Skarpie/Suleckiego; i) skrzyżowanie ulic Przy Skarpie/Turystyczna; j) skrzyżowanie ulic Przy Skarpie/Wyszyńskiego. Opracowywana dokumentacja ma zawierać również rozbudowę macierzy dyskowej użytkowanej przez Zamawiającego, o zasoby niezbędne do archiwizacji przez okres 30 dni danych z zaprojektowanych do włączenia do systemu miejskiego monitoringu 10 kamer. 2) Zaprojektowanie uruchomienia, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, na osiedlu Czerniewice 2-ch nowych punktów kamerowych w lokalizacjach: a) skrzyżowanie ulic Łódzka/Zdrojowa; b) skrzyżowanie ulic Włocławska/Gardzielewskiego. Opracowywana dokumentacja ma zawierać również rozbudowę macierzy dyskowej użytkowanej przez Zamawiającego, o zasoby niezbędne do archiwizacji przez okres 30 dni danych z zaprojektowanych do włączenia do systemu miejskiego monitoringu 2 kamer. 3) Zaprojektowanie uruchomienia, przy wykorzystaniu zbudowanych w ramach Nowoczesnej Sieci Szerokopasmowej punktów dostępowych, 7 nowych punktów kamerowych w lokalizacjach: a) skrzyżowanie ulic Szosa Lubicka/Rydygiera wraz ze znajdującym się w pobliżu boiskiem Orlik; b) skrzyżowanie ulic Szosa Lubicka/Przy Skarpie; c) skrzyżowanie ulic Przy Skarpie/Konstytucji 3-go Maja; d) skrzyżowanie ulic Szosa Lubicka/Jamontta; e) skrzyżowanie ulic Szosa Chełmińska/Kwiatowa; f) rondo Cadcy; g) skrzyżowanie ul. Grudziądzka/Kozacka. Opracowywana dokumentacja ma zawierać również rozbudowę macierzy dyskowej użytkowanej przez Zamawiającego, o zasoby niezbędne do archiwizacji przez okres 30 dni danych z zaprojektowanych do włączenia do systemu miejskiego monitoringu 7 kamer. 4) Zaprojektowanie przełączenia 24 istniejących punktów kamerowych opartych o kamery analogowe, funkcjonujące w systemie monitoringu miejskiego w oparciu o łącza analogowe lub radiowe, na łącza wykorzystujące miejską sieć światłowodową. Lokalizacje punktów kamerowych usytuowane są w rejonie Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia, które wpisane są do rejestru zabytków. Są to lokalizacje: - ul. Wysoka; - ul. Wysoka 15; - Rynek Nowomiejski 9; - Rynek Nowomiejski 18; - ul. Podmurna 24; - ul. Podmurna 81/Szewska 2; - ul. Kopernika 42; - ul. Kopernika 32; - ul. Żeglarska 11/13; - ul. Piekary 33/35; - ul. Piekary 51; - Rynek Staromiejski 15/16; - ul. Ducha Świętego 3; - ul. Szczytna 6; - ul. Bankowa 4; - ul. Prosta 16/18; - ul. Jęczmienna 29; - ul. Żeglarska 21; - ul. Przedzamcze 3; - ul. Strumykowa 3; - ul. Chełmińska 11; - ul. Chełmińska 1; - ul. Ślusarska 7; - ul. Szpitalna 10; Zaprojektować również dla wszystkich 24 lokalizacji przebudowę punktów kamerowych biorąc pod uwagę instalację w miejsce kamer analogowych kamery IP. 5) Zaprojektowanie przyłączenia 2-ch kamer na budowanym domu komunalnym przy ul. Drzymały 13e/15 do miejskiej sieci światłowodowej zlokalizowanej w Domu Muz przy ul. Poznańskiej56/58, odległość pomiędzy budynkami ok. 300m, należy zaprojektować przyłącze do miejskiej sieci światłowodowej, uzyskać wszelkie zgody i ustalenia, zaprojektować niezbędne urządzenia pasywne i aktywne, inwestycje budowy prowadzi Wydział Inwestycji i Remontów UMT. 1.3. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z uwarunkowaniami, wskazaniami w Informacjach o zakresie prac projektowych stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ, a także ewentualnymi dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami w zakresie tych wymagań, dokonywanymi z Zamawiającym w okresie jej tworzenia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 180 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1000 zł ( jeden tysiąc)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30