Wykonanie zadań w ramach projektu pod nazwą Internet - świ@t w twoim domu obejmujące: Część 1 - wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla projektu Internet - świ@t w twoim domu. Część 2 - Usługa organizacji konferencji informacyjno-prom

Order Newsletter: 1 Position: 169615 (oferta nr 2878086)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zadań w ramach projektu pod nazwą Internet - świ@t w twoim domu obejmujące: Część 1 - wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla projektu Internet - świ@t w twoim domu. Część 2 - Usługa organizacji konferencji informacyjno-prom

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań w ramach projektu pod nazwą Internet - świ@t w twoim domu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje Część 1 - wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych dla projektu Internet - świ@t w twoim domu. Część 2 - Usługa organizacji konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu Internet - świ@t w twoim domu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składana ofert wariantowych. 4 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 224620006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information