Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu na oddziały przedszkolne.

Order Newsletter: 1 Position: 168761 (oferta nr 2876739)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu na oddziały przedszkolne.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul.Krasińskiego 45/47 w Toruniu na oddziały przedszkolne. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę części budynku szkolnego w celu przystosowania części parteru budynku na trzy nowe oddziały przedszkola. Zadanie obejmuje w szczególności niżej wymieniony zakres robót: przygotowanie placu budowy do remontu na czynnym obiekcie (w trakcie trwania roku szkolnego),piwnica:remont biblioteki wraz z czytelnią i pracownią komputerową, przebudowa palarni na magazyn wózków, pomieszczenie przepierek i magazyn pościeli,wykonanie szybu i montaż dźwigu towarowego, parter: przystosowanie sal lekcyjnych na trzy nowe oddział przedszkolne, remont istniejących węzłów sanitarnych, holu głównego, wejścia głównego do budynku,I piętro:demontaż ścianki z płyt GK,przystosowanie pomieszczenia dla logopedy,wymiana stolarki okiennej w nowszej części budynku, II piętro:podział korytarza ścianką oddzielająca klasy I-III, wymiana posadzek, malowanie sal, wymiana stolarki okiennej w mowszej części budynku, wykonanie przegród p.poż.oraz instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji hydrantów HP25/30 z wężem półsztywnym, wymiana instalacji wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz instalacji gniazd dedykowanych w projektowanych pomieszczeniach, wymiana i doprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji doprowadzającej wodę dla potrzeb przyborów sanitarnych w projektowanych pomieszczeniach, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych, wyposażenia oddziałów przedszkolnych. Uwaga - prace remontowe będą prowadzone na czynnym obiekcie (w trakcie trwania roku szkolnego). 3.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Projekty Budowlane i Usługi Inżynierskie STRUKTURO Szymon Wiśniewski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information