Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 168239 (oferta nr 2875866)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego z terenem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: a) budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną o wym. 24 x 46 m (1.104 m²) wraz z wyposażeniem, b) budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną o wym. 30 x 44 m (1.320 m²) wraz wyposażeniem, boisko o nawierzchni poliuretanowej, c) budowę bieżni czterotorowej i skoczni do skoku w dal (jako rozbieg wykorzystano jeden z torów bieżni) o nawierzchni poliuretanowej,o wym.75 x 5 m (375 m²), d) budowę oświetlenia boisk, e) wykonanie ogrodzenia (piłkochwytów) o wys.6 m i dług.18+30 mb=48 mb (288 m²), f) nawierzchnie utwardzone wokół boisk i skoczni w dal z kostki betonowej grub.6 cm i pow.138 m²,wykończone obrzeżem betonowym 6x30 cm o dług. 812 mb. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>Geotechnica<< Sp. z o.o.;części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information