Wymiana nawierzchni asfaltowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich- zamówienie dodatkowe (1)

Order Newsletter: 1 Position: 264632 (oferta nr 2835469)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-10-07

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana nawierzchni asfaltowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich- zamówienie dodatkowe (1)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich, nie objęte zamówieniem podstawowym udzielonym w oparciu o umowę Nr RR.272.06.2015 z dnia 13.07.2015r. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Przedmiarze Robót Dodatkowych załączonym do INDPP jako Załącznik nr 1, w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dodatkowych robót budowlanych załączonej do INDPP jako Załącznik nr 2 oraz Planie sytuacyjnym z przekrojem załączonym do INDPP jako Załącznik nr 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w INDPP wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information