Rewitalizacja podwórza przy ul. Piekary-Kopernika-Św. Ducha-Rabiańskiej w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 139417 (oferta nr 2821559)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-22

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja podwórza przy ul. Piekary-Kopernika-Św. Ducha-Rabiańskiej w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja podwórza przy ul. Piekary-Kopernika-Św. Ducha-Rabiańskiej w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: a) roboty rozbiórkowe i zabezpieczające na powierzchni oraz wycinka drzew i krzewów, b)przekazanie pozyskanego surowca z wycinki w stanie posegregowanym i przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz przekazanie podpisanych przez Wykonawcę i przedstawiciela składnicy protokołów zawierających co najmniej datę przekazania i wyszczególnienie ilości, rozmiarów, gatunku przekazanego drewna, c)wykonanie ogrodzenia murowanego, d)dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wykonanie podbudowy pod ciągi komunikacyjne, e)wykonanie chodników z kostki granitowej, f)wykonanie nawierzchni z otoczaków, g)wykonanie nawierzchni trawników wraz z nasadzeniami krzewów na powierzchni, h) pozostałe prace (m.in. budki dla kotów, kolce przeciw ptakom, atrapy monitoringu, demontaż i montaż studzienek żeliwnych, kosz na psie odchody). 3.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez BIOSANITA Zakład Inżynierii Środowiska Wacław Nowacki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information