Opracowanie Projektu Budowlanego: Zadanie 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 Zadanie 2: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 5 Zadanie 3: Przebudowa i zmiana sposobu u

Order Newsletter: 1 Position: 244432 (oferta nr 2818360)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2015-09-18

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie Projektu Budowlanego: Zadanie 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 Zadanie 2: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 5 Zadanie 3: Przebudowa i zmiana sposobu u

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego: Zadanie 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 Zadanie 2: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 5 Zadanie 3: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. 3 Maja 7 w zakresie: budowy instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej poprzez stację wymiennika ciepła; przystosowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie techniczne SWC; pogłębienia oraz podziału piwnic do ilości mieszkań; przebudowy instalacji elektrycznej; przebudowy instalacji wod-kan; zmiany sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne; wymiany stropów międzykondygnacyjnych, przebudowy klatki schodowej; wymiany konstrukcji i pokrycia dachu; termoizolacji budynku; prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Zakres zamówienia precyzują odrębnie dla każdego zadania założenia projektowe - stanowiące załączniki nr 1a, 1b, 1c do specyfikacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information