Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<.

Order Newsletter: 1 Position: 137801 (oferta nr 2818224)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, nazwy pomocy dydaktycznych, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych pomocy określone są w załączniku nr 1 do siwz, miejsca dostarczenia towarów to: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń; Zespół Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25, 87-100 Toruń; Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Świętego Józefa 26, 87-100 Toruń; Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 15, 87-100 Toruń; Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń; Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Stefana Batorego 43, 87-100 Toruń; Zespół Szkół Technicznych, ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391621006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information