Zagospodarowanie terenu w ramach kolorowego podwórka i odzyskiwania zieleni dla podgórza pomiędzy ulicami Prufferów i Iwanowskiej w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 136405 (oferta nr 2815613)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu w ramach kolorowego podwórka i odzyskiwania zieleni dla podgórza pomiędzy ulicami Prufferów i Iwanowskiej w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu w ramach kolorowego podwórka i odzyskiwania zieleni dla podgórza pomiędzy ulicami Prufferów i Iwanowskiej w Toruniu. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej w Toruniu, w szczególności: - plac zabaw o nawierzchni z piasku płukanego składającego się elementów zabawowych tj. piramida linowa, duży i mały zestaw zabawowy wielofunkcyjny, karuzela platformowa z siedzeniami, bujak krówka, karuzela platformowa z siedzeniami, huśtawka dwuosobowa, huśtawa ważka, tablica kółko-krzyżyk, - ogrodzenie placu zabaw, - nowy mostek drewniany nad istniejącym rowem, - zabezpieczenie istniejącego mostka nad rowem w poręcze, - alejki komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej z podbudową wraz z elementami małej architektury (kosze na śmieci i psie odchody oraz ławki), - siłownię zewnętrzną składająca się z 5-ciu urządzeń rekreacyjnych, - oczyszczenie i uporządkowanie istniejących przestrzeni zielonych, a także uzupełnienie ich nasadzeniami ozdobnymi oraz roślinnością okrywową. . Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez ERMS PLUS Kamila Karłowska; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information