Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont dachu i docieplenie budynku Hospicjum >>Nadzieja<< przy ul. Włocławskiej 169 B w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 136117 (oferta nr 2815075)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-09-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont dachu i docieplenie budynku Hospicjum >>Nadzieja<< przy ul. Włocławskiej 169 B w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont dachu i docieplenie budynku Hospicjum >>Nadzieja<< przy ul. Włocławskiej 169 B w Toruniu.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: -remont dachu wraz z dociepleniem wełną mineralną i pokryciem papą zgrzewalną, -docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą, łącznie z dociepleniem ścian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych, -malowanie (kolorystykę) elewacji wszystkich ścian budynku, -izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych do poziomu fundamentów, -w razie konieczności modernizację lub wymianę stolarki zewnętrznej, -lekkie daszki nad wejściami pomocniczymi do budynku, -obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe do wymiany lub remontu, -wymianę lub remont instalacji odgromowej, -wykonanie nowej opaski wokół budynku lub odtworzenie nawierzchni w sąsiedztwie obiektu, -zapewnienie odpowiedniej wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach budynku, -przełożenie oświetlenia i innych instalacji na budynku, -instalację elektryczną podgrzewu rynien, -w ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information