Utrzymanie czystości w budynkach UMT oraz wokół nich i wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (stolarskich, ślusarskich, hydraulicznych itp.)

Order Newsletter: 1 Position: 128011 (oferta nr 2799805)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-28

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości w budynkach UMT oraz wokół nich i wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (stolarskich, ślusarskich, hydraulicznych itp.)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac, zgodnie z harmonogramem czynności zawartych w załączniku nr 1 oraz wykazem budynków Urzędu Miasta Torunia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Obowiązki o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca będzie wykonywał za pomocą własnych narzędzi i materiałów. Podczas świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest używać środki chemiczne posiadające wymagane przepisami atesty. 3. Wykonawca zapewnia środki czystości oraz niezbędne wyposażenie swoich pracowników, gwarantujące świadczenie usług na wysokim poziomie. 4.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia z należytą starannością i przez osoby odpowiednio przygotowane zawodowo, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń: (w tym odkurzaczy) przeznaczonych do profesjonalnego sprzątania oraz stosowanie wysokiej jakości środków myjących, pielęgnujących, konserwujących i dezynfekujących. 5. Dla zapewnienia prawidłowego wykonania przyjętych prac zamawiający wymaga łącznie: 31osób w pełnym wymiarze czasy pracy (8 godzin dziennie tj. 40 godzin tygodniowo) w tym 25 osób sprzątających ( obsługa narad i spotkań - 3 osoby) oraz 6 osób pracowników technicznych (konserwatorów). 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 7. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: jakość

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30