Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich - zamówienie uzupełniające (3)

Order Newsletter: 1 Position: 220210 (oferta nr 2797119)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-08-26

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich - zamówienie uzupełniające (3)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na likwidacji nadmiernie zanieczyszczonych miejsc odpadami komunalnymi na terenie gminy - likwidacja tzw. dzikich wysypisk oraz opróżnianie koszy ulicznych - w związku z nowymi lokalizacjami koszy na terenie gminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Informacji Niezbędnych do Przeprowadzenia Postępowania. Załącznik nr 5 do INDPP zawiera wykaz nowych lokalizacji koszy ulicznych na terenie gminy. Zamawiający zastrzega, że powyższy wykaz ma charakter orientacyjny i został sporządzony na potrzeby umożliwienia Wykonawcy kalkulacji oferty

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information