Przetarg nieograniczony na a) usługę instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, b) dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsp

Order Newsletter: 1 Position: 122857 (oferta nr 2789931)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-08-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na a) usługę instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, b) dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsp

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługa wsparcia technicznego dla 30 beneficjentów ostatecznych, dostawę zestawów audio dla 200 beneficjentów ostatecznych: część 1: usługa instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, w tym: a) do 20 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych, łączem stałym kablowym w technologii Fast Ethernet zakończonym wtyczką RJ-45, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku warunków technicznych zainstalowania łącza stałego Zamawiający dopuszcza dla maksymalnie 10 lokalizacji (tj. w przypadku max. 10 przyłączy) możliwość zainstalowania dostępu pośredniego - tj. doprowadzenia łącza Internetowego do budynku drogą radiową, z zastrzeżeniem, że w budynku podłączenie do sprzętu komputerowego zainstalowane będzie kablem UTP KL-6 w standardzie Ethernet. b) do 10 wskazanych gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych sygnałem mobilnym GSM. c)dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 2 Mb/s na punkt dla pobierania i minimum 512 kb/s na punkt dla wysyłania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ustalony w Załączniku nr 1 a. cześć 2: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsparcie technicznego dla 30 beneficjentów ostatecznych, w tym: a) 20 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych, b) 10 szt. komputerów przenośnych, c) 30 szt. słuchawek z mikrofonem, d) 30 szt. listew przeciwprzepięciowych oraz jego oznakowanie zgodnie z wymogami obowiązującymi w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, przygotowanie do pracy, dostarczenie i instalacja w 30 gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych na terenie Miasta Torunia. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych i wsparcia technicznego w miejscu użytkowania sprzętu w ramach gwarancji przez okres 5 lat, a koszty związane z usługami serwisowymi wynikającymi z warunków gwarancji ponosi wykonawca. Szczegółowy opis sprzętu komputerowego zawiera załącznik 1b do SIWZ oraz szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu zawiera załącznik 2 do SIWZ. cześć 3: dostawę zestawów audio dla 200 beneficjentów ostatecznych, w tym; a) 10 szt. zestawów audio A (słuchawki z mikrofonem), b) 190 szt. zestawów audio B (kamera internetowa oraz słuchawki z mikrofonem), do 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych na terenie Miasta Torunia. Szczegółowy opis z załączniku 1c do SIWZ. 1.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 324121108

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information