Remont stadionu przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 106657 (oferta nr 2761484)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-07-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont stadionu przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: .1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Remont stadionu przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu obrzeży 240 mb, i ław pod obrzeża, frezowaniu nawierzchni asfaltowej 532 m², 2) montaż obrzeży betonowych 25 x 8 cm - 240 mb, 3) wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej 532 m² bez podbudowy na istniejącym asfalcie, 4) wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej z robotami ziemnymi, korytowaniem i podbudową 518 m², 5) ułożenie trawnika 209 m², 6) dostawa o montaż wyposażenia sportowego boiska do koszykówki, 7) dostawa i montaż elementów małej architektury (2 ławek i 2 koszy), 8) usunięcie trawy i wyrównanie nawierzchni żużlowej polegającej na opryskaniu środkiem chemicznym, mechanicznym usunięciu pozostałości roślinnych i organicznych oraz uzupełnieniu i wyrównaniu odcinka bieżni nie przeznaczonej do realizacji o powierzchni ok. 772 m². Nawierzchnia żużlowa po wykonaniu powinna płynnie łączyć się z nawierzchnią poliuretanową bieżni, 9) wykonanie skoczni w dal. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Artur Pióro E - Technika; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information