Minipark wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Włocławskiej w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 157842 (oferta nr 2740834)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Minipark wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Włocławskiej w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Minipark wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Włocławskiej w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - usunięcie chorych i uschniętych krzewów i jednego małego drzewa, - wybudowanie alejki o nawierzchni szutrowej wraz z balustradą na odcinku o dużym spadku, - wykonanie małego ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni mineralnej, - wykonanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych, - montaż koszy na śmieci oraz ławek, - montaż tablic edukacyjnych, - uporządkowanie terenu i odtworzenie zieleni po wykonanych pracach budowlanych. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Usług Budowlanych KOSZTBUD Zenon Brzeski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 433250007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information