Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drzymały 13-15 w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego

Order Newsletter: 1 Position: 156514 (oferta nr 2739491)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drzymały 13-15 w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drzymały 13-15 w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: Etap I: a) rozbiórki dwóch istniejących parterowych budynków mieszkalnych, b) budowa czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 20 mieszkań, c) wykonanie przyłączy wod.-kan., d) zagospodarowanie terenu: dojazd i dojście do budynku, 20 miejsc postojowych, oświetlenie terenu, Etap II: a) budowa czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 20 mieszkań b) wykonanie przyłączy wod.-kan., c) zagospodarowanie terenu: chodniki i dojścia do budynku, 9 miejsc postojowych, mała architektura- śmietnik, zieleń. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: A-SYMETRIA - Pracownia Architektury Agata Kołodzińska - Etap I; konsorcjum firm: P.H.U. ZP- Ekoprojekt Zbigniew Proskura i Handel Hurt-Detal Art. Przem. i Spoż. Krystyna Proskura - Etap II; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 364 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 50 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30