Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice).

Order Newsletter: 1 Position: 153698 (oferta nr 2736952)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-06-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice) 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: - wymianę stolarki drzwiowej, - aranżację i wystrój wnętrz w pokojach 34 i 36, - wyburzenie ścian, demontaż podłogi na legarach oraz wykonanie nowej, - naprawa istniejących tynków oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów, - montaż ścian działowych z płyt g-k na ruszcie metalowych, - niezbędna adaptacja instalacji elektrycznej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb, montaż opraw oświetleniowych, - demontaż oraz ponowny montaż mebli biurowych w pomieszczeniach remontowanych, - wynoszenie, wnoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych oraz wywiezienie mebli przeznaczonych do likwidacji do punktu utylizacji. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information