Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 90351 (oferta nr 2732719)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowania terenu w Szkole Podstawowej Nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie mikropali wierconych z żelbetową belką ciągłą oraz wykonaniem przeprojektowanej balustrady stalowej z wypełnieniem z siatki stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o wys. 1.10 m, 2) wykonanie nawierzchni na tarasie górnym przy budynku szkolnym: usunięcie starej nawierzchni, wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy przepuszczalnej oraz nowej nawierzchni z płytek betonowych płukanych gr. 7 i 8cm ułożonych podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podsypce cementowo - piaskowej z obrzeżami betonowymi na fundamencie z chudego betonu, wyprofilowaniem spadków w kierunku wpustów kanalizacji deszczowej, 3) wykonanie żelbetowych schodów terenowych na studniach zapuszczanych ręcznie. Stopnice schodów zabezpieczone posypką antypoślizgową, przeprojektowana stalowa balustrada schodów z wypełnieniem siatką stalowa ocynkowaną malowaną proszkowo o wysokości 110 cm z obustronnymi podwójnymi poręczami na wysokości 0,7m i 1,0 m od płaszczyzny ruchu (przed początkiem i za końcem schodów poręcze przedłużone o 0,35m), 4) wykonanie wzdłuż boiska tarasu żelbetowego z siedzeniami obłożony deskami kompozytowymi drewnopodobnymi gr. 25 mm układanymi na systemowej konstrukcji 30mm na dystansach grubości 15mm umożliwiających swobodny spływ wód opadowych, 5) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynku w tym wykonie odwodnienia liniowego w dwóch odcinkach o długościach 24,5 m i 34,5 m, 6) wykonanie zasilania linii oświetlenia terenu z szafki ZK zasilającej budynek, linii kablowej zasilającej, montaż aluminiowych słupów z oprawami oświetleniowymi w ilości 9 szt. 7) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki , 8) uporządkowanie i karczowanie istniejących dziko rosnących krzewów. Uwaga: Realizacja zadania z uwzględnieniem wszystkich niedogodności związanych z ograniczonym dostępem ciężkiego sprzętu na teren realizacji zadania. W miejscu lokalizacji planowanego zakresu prac nie ma możliwości dojazdu z uwagi na wysoką skarpę i drzewa. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: KILKORO ARCHITEKCI; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30