Wykonanie koncepcji budowy basenów letnich wraz z zapleczem w trzech lokalizacjach na terenie miasta Torunia.

Order Newsletter: 1 Position: 141952 (oferta nr 2725657)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie koncepcji budowy basenów letnich wraz z zapleczem w trzech lokalizacjach na terenie miasta Torunia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji budowy basenów letnich wraz z zapleczem w trzech lokalizacjach na terenie miasta Torunia: 1) teren przy ul. Szosa Bydgoska - dz. 49, obr. 12 (własność Gminy Miasta Toruń, teren dzierżawiony przez Targi Toruńskie Sp. z o.o.), 2) teren przy ul. Szosa Bydgoska/ Reja - dz. 219, 218, obr. 5 (własność Gminy Miasta Toruń), 3) teren przy ul. Bema/ Szosa Chełmińska - dz. 148/3, 148/2, obr. 2 (własność Gminy Miasta Toruń). 2. Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: a) w ramach każdej lokalizacji wchodzą baseny o wymiarach: 6 x 12 x 0.60 m - z przeznaczeniem dla dzieci, 12 x 25 x 1.20 m - z przeznaczeniem dla dorosłych, 12 x 25 x 1.50 m - z przeznaczeniem dla dorosłych, b) wszystkie baseny z pomostami drewnianymi wokół basenu, a także posiadające: - prysznice przy basenach, - zjeżdżalnię dla dzieci, - toalety, - przebieralnie, - ławeczki, kosze, - punkt gastronomiczny, - także inne obiekty rekreacyjne możliwe do wykonania na terenie wskazanych lokalizacji, np. siłownie, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej itp., c) dla każdej lokalizacji należy podać zalety, wady, w tym uwarunkowania formalno-prawne oraz wykonać szacowanie kosztów inwestycji i kosztów do efektów, d) w ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania oraz udział w konsultacjach społecznych. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) koncepcje, 2) kalkulacja kosztów (koszt budowy, koszty ewentualnych wycinek, nasadzeń zastępujących, koszty umów przyłączeniowych, projektów, nadzorów autorskich, inwestorskich), 3) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30