Dostawa tuszy , tonerów, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Torunia.

Order Newsletter: 1 Position: 84025 (oferta nr 2722087)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-06-09

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa tuszy , tonerów, taśm i bębnów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Torunia.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I - materiały eksploatacyjne oferowane przez producenta urządzeń drukujących lub równoważne. Część II - materiały eksploatacyjne oferowane przez producenta urządzeń drukujących lub równoważne. 2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ dotyczy części I oraz w załączniku nr 2 do SIWZ dotyczy części II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje załącznik nr 9.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301251102

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Częśc I Wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) Część II Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Część I i część II łącznie Wadium w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30