Świadczenie usługi Operatora tymczasowego do momentu rozstrzygnięcia właściwego przetargu na operatora, zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości projektu pn. Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologicz

Order Newsletter: 1 Position: 124912 (oferta nr 2709307)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-05-26

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi Operatora tymczasowego do momentu rozstrzygnięcia właściwego przetargu na operatora, zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości projektu pn. Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologicz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I. Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie ceny za świadczenie usługi Operatora zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości Projektu pn. /Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej/. Zarządzanie w szczególności polegać będzie na prowadzeniu wyposażonego w ramach projektu Inkubatora Technologicznego zgodnie z założeniami Projektu, osiągnięciu wskazanych w projekcie wskaźników rezultatu, dbałość o powierzony majątek i prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uregulowaniami prawnymi. Udostępniony sprzęt i wyposażenie pozostanie własnością Gminy Stalowa Wola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 799931002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information