Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na 35 nośnikach typu billboard wielkości 11 m2 (format 5 m x 2,3 m) dla potrzeb promocji Miasta Torunia, polegającej na ekspozycji materiałów promocyjnych Miasta Torunia

Order Newsletter: 1 Position: 73497 (oferta nr 2705443)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na 35 nośnikach typu billboard wielkości 11 m2 (format 5 m x 2,3 m) dla potrzeb promocji Miasta Torunia, polegającej na ekspozycji materiałów promocyjnych Miasta Torunia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej na 35 nośnikach typu billboard wielkości 11 m2 (format 5 m x 2,3 m) dla potrzeb promocji Miasta Torunia, polegającej na druku i ekspozycji materiałów promocyjnych Miasta Torunia, od maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 1.2. Wykonawca zobowiązuje się do druku każdorazowo plakatów dla nośników typu billboard o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 2,3 m, w łącznym nakładzie 35 egzemplarzy, wg projektów graficznych, dostarczonych każdorazowo przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem ekspozycji, zgodnie z terminem ekspozycji wskazanej w harmonogramie kampanii promocyjnej, 1.3. Nośniki zewnętrzne muszą się znajdować w granicach administracyjnych następujących miast: Gdańsk - 7 szt. Gdynia - 4 szt. Sopot - 2 szt. Łódź - 7 szt. Poznań - 5 szt. Olsztyn - 5 szt. Płock - 3 szt. Gniezno - 2 szt. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 793410006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: liczba podświetlanych bilbordów

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30