Docieplenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 266, obręb: 6 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów.

Order Newsletter: 1 Position: 271376 (oferta nr 270282)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-08-14

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Docieplenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 266, obręb: 6 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Budowa obejmuje: roboty przygotowawcze - 1 kpl. roboty termomodernizacyjne - 1 kpl. roboty uzupełniające - 1 kpl.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 4 776,30 zł. Słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 30/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.powiat.glogow.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30