Budowa parku aktywności dzieci i dorosłych przy ul. Szuwarów i ul. Nenufarów w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 61995 (oferta nr 2690840)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parku aktywności dzieci i dorosłych przy ul. Szuwarów i ul. Nenufarów w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa parku aktywności dzieci i dorosłych przy ul. Szuwarów i ul.Nenufarów w Toruniu. Przedmiot umowy obejmuje budowę parku aktywności dzieci i dorosłych przy ul. Szuwarów i ul. Nenufarów. Zadanie obejmuje w szczególności niżej wymieniony zakres robót: 1) montaż urządzeń zabawowych ( zestawu sprawnościowego, piaskownicy, karuzeli, ważki,huśtawki i bujaka konika ), 2) montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej (prasa nożna , ławka do ćwiczeń, surfer ,wyciąg górny), 3) wykonanie strefy zieleni tylko i wyłącznie w obrębie ogrodzenia palcu zabaw ok. 200 m2, 4) wykonanie utwardzonej przestrzeni komunikacyjnej z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. ok.110 m2 zakończonej obrzeżem i ogrodzenia panelowego wys. 103 cm i dług. 114 mb.,w ogrodzeniu znajdują się 2 bramki wejściowe metalowe o szer. 1,5 m. 5) montaż ławek i koszy na śmieci. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>ERMS PLUS Kamila Karłowska<<; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących forma

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30