Remont budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 55151 (oferta nr 2680515)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania zadania pn. Remont budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - remont ścian i sufitów oraz posadzek, - wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, - osuszenie i naprawę ścian piwnic, - wymianę pokrycia dachu z dachówki oraz obróbek blacharskich, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej, przemurowanie kominów, - renowację elewacji ceglanej oraz izolację i renowację ścian fundamentowych, - modernizację instalacji elektrycznych, - modernizację instalacji wod.- kan. (budynek posiada zmodernizowaną instalację c. o.), - docieplenie ścian od wewnątrz bloczkami wraz z wykonaniem tynku i przełożeniem grzejników. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: ENEPROJEKT Biuro Projektowe z siedzibą w Poznaniu przy ul. Armii Krajowej 19/6; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie - 01.06.2015 r. - zakończenie - 22 tygodnie od rozpoczęcia robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information